Motto:

 
Jen z úcty k práci našich otců a z hrdosti nad naší prací Vás žádáme,
 
   aby jste uchovali v lásce odkaz,který jsme - My - udržovali a na vyšším stupni 
 
    se starejte o další rozmnožování obce,lidí i státu. Jako - My  i Vy - mějte na paměti,
 
         že bohatým je člověk - nikoli penězi - ale svým vzděláním a myšlenkami.
 
         Proto mějte v úctě všechno to,co myšlenky prohlubuje a popularizuje: 
 
                 Myšlenky dobré a smělé